הסיפורים שלנו

לקום ולהתמודד עם המתח הגופני והנפשי שמביאה איתה הידרדניטיס סופורטיבה זה קשה.

צפו בסיפורים מעוררי ההשראה של טארה ובקי. ראו כיצד הן התגברו על הקשיים שלהן ואיך כל אחת מהן יצאה מחוזקת כשנעזרה ברופא העור.