השמנת יתר והידרדניטיס סופורטיבה

מחקרים מצביעים על כך שהידרדניטיס סופורטיבה (HS) קשורה לעודף משקל ושחומרת המחלה עולה עם רמת עודף המשקל. אם אתם בעלי עודף משקל, מומלץ להפחית משקל, ובכך תוכלו להעלות את הסיכוי לשפר את הבריאות הכללית וכן להקל את חוסר הנוחות המתלווה ללבישת בגדים צמודים.

השמנת יתר מלווה בחיכוך של קפלי העור ובעלייה מוגברת של הלחות העורית. הלחות מעודדת שגשוג בקטריאלי (חיידקי), שיכול להוביל למצב קבוע של דלקת סיסטמית (בגוף כולו) מדרגה נמוכה אמנם, אך משמעותית, בגוף השמן, ולכן סביר שלהפחתה במשקל תיהיה השפעה חיובית.

ישנה עדות מחקרית חזקה לכך ש-HS קשור במדד מסת גוף גבוה (BMI=Body Mass Index). קיימת קורלציה חיובית גבוהה בין BMI ובין חומרת המחלה. על אף האמור לעיל, ייתכנו מקרים בהם לחולה עם HS יהיה מבנה גוף נורמלי או אפילוBMI  נמוך, מה שמצביע על כך ש- BMI  גבוה אינו תנאי הכרחי למחלה.

BMI גבוה משפיע על מהלך התפתחות מחלת ה-HS בכמה אופנים:

ראשית, לאנשים  כבדי משקל יש יותר קפלי עור. קפלי העור גדולים יותר, בעיקר באזור הבטן, היכן שמתרחש מגע עור בעור, ולכן הם מעודדים חיכוך מכני.

שנית, בקפלי העור, טמפרטורה גבוהה יותר מהטמפרטורה הנורמלית, ומיקרו-אקלים לח יותר, יגבירו שגשוג חיידקי.

שלישית, השמנת יתר קשורה בקשר סיבתי למצב דלקתי סיסטמי תת-אקוטי מדרגה קלה.

מחקרים שבדקו השפעת ירידה ממשית במשקל על נטל מחלת ה-HS, הראו הפחתה מובהקת בחומרת המחלה, שהוערכה על ידי התלקחויות וכמות האזורים המעורבים.